TIEL Halverwege oktober is SportFriends Tiel gestart met de voorbereidingen van het project Gezonde Wijk Westroyen. Het doel van dit project is om buurtbewoners uit de Hennepe, Kloosterbuurt en Schepenbuurt te activeren om zelf aan hun gezondheid te werken.

Om te weten te komen wat er zoal speelt onder de buurtbewoners op het gebied van gezondheid, wordt er op dinsdag 12 januari een bijeenkomst gehouden in het Wijkcentrum. Deze bijeenkomst wordt ook gebruikt om het project officieel te openen. Iedereen uit de wijk is welkom om hierover mee te praten.