Onze opdrachtgevers

Referenties

“Het benaderen en informeren van de verschillende partijen is een kunst op zich. Welke partijen zijn nodig? Hoe creëren we draagvlak en wat is bekend over de regeling? Ondersteuning en advies op dit terrein is heel prettig en welkom bij de planontwikkeling. SportFriends heeft voor de gemeente Houten een belangrijke stap op dit terrein gezet.”
Annelies Krikke, Gemeente Houten
“Ik zoek adviseurs met hart voor de zaak en adviseurs die kunnen verbinden. SportFriends heeft beide kwaliteiten ingezet in de ontwikkeling en inrichting van de programmering van de Brede School Culemborg. SportFriends hanteert in haar optreden in het netwerk van maatschappelijke partners, op zowel directieniveau als uitvoerend niveau, een goede balans tussen persoonlijk en zakelijk.”
Fons van den Dries, Gemeente Culemborg
“SportFriends is de partner die wij gekozen hebben om als werkgever op te treden van de combinatiefunctionarissen in de gemeenten Utrecht en Barneveld. Met de kennis, de ervaring, de inhoud en de betrokkenheid bij het onderwerp was het voor ons een logische keuze. De samenwerking is voortvarend gestart en wij verwachten in de toekomst de vruchten hiervan te mogen plukken.”
Harry van Schaik, Kisport Martial Academy
“Bij het opstarten en verder uitbouwen van ons project hebben wij veel steun gehad van adviezen en begeleiding van SportFriends. Het project was voor ons bestuur een pilot. SportFriends heeft ons bestuur en onze sportconsulent op een goede wijze begeleid, o.a. hierdoor werd ons pilot project een succes.”
Bram Verduijn, SPORTSA Maarssen
“Sportbedrijf Arnhem kiest voor een stuk opleiding, omdat zowel vakleerkrachten als sportbuurtwerkers vaak werken vanuit één specialisme. Kennis over sportverenigingen zoals bijvoorbeeld: cultuur aspecten, beleidsmatige aspecten, juridische aspecten en sponsoring zijn zaken die vaak onderbelicht zijn. SportFriends heeft voor ons een cursus op maat ontwikkeld. Dit moet leiden tot het verbeteren van de competenties en de vaardigheden van de combinatiefunctionarissen.”
Geert Geurken, Sportbedrijf Arnhem