Over ons

SportFriends is een onafhankelijk project- en adviesbureau die op verschillende terreinen actief is. Wij ontwikkelen, managen en voeren projecten uit voor gemeenten en adviseren hen beleidsmatig op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en onderwijs. Om het verschil te kunnen maken, staan binnen onze aanpak drie kernwaarden centraal:

Betrouwbaar: wij gaan duurzame relaties aan met onze klanten en de doelgroepen waarvoor wij werken, waarbij wij beloftes nakomen, helder en eerlijk zijn.

Deskundig: wij zijn een team van gedreven professionals die vanuit hun eigen passie en talent plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van het vak en hier ook voor staan. Wij zijn in staat om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden en de oplossingen eenvoudig, begrijpelijk en werkend te maken.

Ondernemend: wij zijn gedreven, daadkrachtig en resultaatgericht. We hebben de drang om grenzen te verleggen en resultaten te behalen. Kortom, wij zijn ambitieus in denken, maar vooral in doen. 

Referenties

0
Tevreden klanten
“Het benaderen en informeren van de verschillende partijen is een kunst op zich. Welke partijen zijn nodig? Hoe creëren we draagvlak en wat is bekend over de regeling? Ondersteuning en advies op dit terrein is heel prettig en welkom bij de planontwikkeling. SportFriends heeft voor de gemeente Houten een belangrijke stap op dit terrein gezet.”
Annelies Krikke, Gemeente Houten
“Sportbedrijf Arnhem kiest voor een stuk opleiding, omdat zowel vakleerkrachten als sportbuurtwerkers vaak werken vanuit één specialisme. Kennis over sportverenigingen zoals bijvoorbeeld: cultuur aspecten, beleidsmatige aspecten, juridische aspecten en sponsoring zijn zaken die vaak onderbelicht zijn. SportFriends heeft voor ons een cursus op maat ontwikkeld. Dit moet leiden tot het verbeteren van de competenties en de vaardigheden van de combinatiefunctionarissen.”
Geert Geurken, Sportbedrijf Arnhem
“Ik zoek adviseurs met hart voor de zaak en adviseurs die kunnen verbinden. SportFriends heeft beide kwaliteiten ingezet in de ontwikkeling en inrichting van de programmering van de Brede School Culemborg. SportFriends hanteert in haar optreden in het netwerk van maatschappelijke partners, op zowel directieniveau als uitvoerend niveau, een goede balans tussen persoonlijk en zakelijk.”
Fons van den Dries, Gemeente Culemborg
“SportFriends is de partner die wij gekozen hebben om als werkgever op te treden van de combinatiefunctionarissen in de gemeenten Utrecht en Barneveld. Met de kennis, de ervaring, de inhoud en de betrokkenheid bij het onderwerp was het voor ons een logische keuze. De samenwerking is voortvarend gestart en wij verwachten in de toekomst de vruchten hiervan te mogen plukken.”
Harry van Schaik, Kisport Martial Academy
“Bij het opstarten en verder uitbouwen van ons project hebben wij veel steun gehad van adviezen en begeleiding van SportFriends. Het project was voor ons bestuur een pilot. SportFriends heeft ons bestuur en onze sportconsulent op een goede wijze begeleid, o.a. hierdoor werd ons pilot project een succes.”
Bram Verduijn, SPORTSA Maarssen
Brede School Tiel-Oost

“In de Brede School Tiel-Oost werken we al ruim 3 jaar tot volle tevredenheid samen met de organisatie SportFriends met als doel de kinderen hun talenten te laten ontdekken, zowel binnen als buiten de school. In de Brede School Tiel-Oost worden activiteiten op het gebied van sport, cultuur, techniek, natuur en milieu gecombineerd met onderwijs. Op deze manier wordt een doorgaande lijn gecreëerd. Het traject is door SportFriends ontwikkeld en wordt door hen op professionele wijze begeleid waarbij de scholen ontzorgd worden.”

Mariëlle Jansen, De Achtbaan
“Wij werken als school al een aantal jaren op een prettige manier samen met de verschillende medewerkers van sportfriends. Deze organisatie coördineert alle activiteiten die georganiseerd worden onder de vlag van de Brede school Tiel Oost. Zowel onder schooltijd als daarbuiten is er een programma ontwikkeld dat gericht is op talentontwikkeling. Als basisschool zijn wij erg blij met deze samenwerking en het mooie aanbod voor onze leerlingen.”
Mariëlle Klasen, De Regenboog