Privacyverklaring SportFriends

SportFriends is een onafhankelijk project- en adviesbureau die op verschillende terreinen actief is. Wij ontwikkelen, managen en voeren projecten uit voor gemeenten en adviseren hen beleidsmatig op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en onderwijs. Om het verschil te kunnen maken, staan binnen onze aanpak drie kernwaarden centraal:

 • Betrouwbaar:wij gaan duurzame relaties aan met onze klanten en de doelgroepen waarvoor wij werken, waarbij wij beloftes nakomen, helder en eerlijk zijn.
 • Deskundig: wij zijn een team van gedreven professionals die vanuit hun eigen passie en talent plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van het vak en hier ook voor staan. Wij zijn in staat om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden en de oplossingen eenvoudig, begrijpelijk en werkend te maken.
 • Ondernemend: wij zijn gedreven, daadkrachtig en resultaatgericht. We hebben de drang om grenzen te verleggen en resultaten te behalen. Kortom, wij zijn ambitieus in denken, maar vooral in doen.

Voor het uitvoeren van onze opdrachten verzamelen wij persoonsgegevens om het mogelijk te maken onze diensten uit te voeren.

Wij maken u erop attent dat aan ons verstrekte gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer van geregistreerde en/of klanten worden opgenomen in ons gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor onze registratieadministratie voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te (laten) houden van producten en diensten.

Verwerken van persoonsgegevens

SportFriends levert diverse diensten in het kader van verschillende opdrachtgevers. Deze diensten kunnen geclusterd worden in een vijftal categorieën: sportstimulering, bewegingsonderwijs, gezondheid, brede scholen en maatschappelijke stage.

Sportstimulering
SportFriends organiseert verschillende activiteiten om diverse doelgroepen te stimuleren meer te sporten en bewegen. Hieronder vallen de volgende projecten/activiteiten:

 • Naschoolse lessen sport
 • Sport Extra
 • Wijkactiviteiten
 • Vakantieactiviteiten
 • Toernooien/evenementen
 • Verenigingsondersteuning

Om bovenstaande diensten goed uit te voeren, worden er diverse persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via een inschrijfformulier, waarmee kinderen aangeven dat ze deel willen nemen aan de activiteit. Middels het tekenen van deze formulieren wordt toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Voor de lessen na schooltijd, Sport Extra en vakantieactiviteiten geldt dat we de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • 2e telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School
 • Groep
 • Wel of geen bijzonderheden(bv. medicijngebruik, zodat er gehandeld kan worden in geval van nood)
 • Wel of niet zelfstandig naar huis
 • Toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en films

Deze gegevens worden gedurende de gehele loopbaan op de basisschool bewaard voor het verwerken van de inschrijvingen(8 jaar), tenzij een leerling een jaar lang niet deel heeft genomen aan één van deze activiteiten. Dan worden de gegevens verwijderd. Op deze manier kan het verwerken van de inschrijvingen zo efficiënt mogelijk verlopen.

SportFriends organiseert jaarlijks diverse toernooien/evenementen voor verschillende doelgroepen. Gezien er vaak gewerkt wordt met inschrijvingen van teams, worden er persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Per toernooi/evenement willen de gegevens verschillen, maar er wordt nooit meer gevraagd dan dat er nodig is voor de organisatie. Door inschrijving voor een toernooi/evenement geeft men toestemming om deze gegevens te verwerken. De persoonsgegevens worden één kalenderjaar bewaard. Persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden zijn:

 • Voornaam- achternaam contactpersoon
 • Teamnaam
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Toestemming voor het maken en plaatsen van foto’s en films

Voor de wijkactiviteiten worden geen persoonsgegevens verzameld. Wat betreft verenigingsondersteuning geldt dat er een samenwerking is met de diverse (Tielse) sportverenigingen. Contactgegevens van onze contactpersonen worden opgeslagen in ons CRM-systeem om goede ondersteuning te kunnen bieden.

Bewegingsonderwijs
Voor een aantal basisscholen en speciaal onderwijs scholen in Tiel verzorgt SportFriends bewegingsonderwijs lessen. Er is sprake van afspraken tussen school en SportFriends. Daarbij is het een noodzakelijk belang voor SportFriends om deze gegevens te verwerken voor het verzorgen van haar lessen. Tevens vervult SportFriends een aantal uren bewegingsonderwijs in Culemborg. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Klas
 • School

Gezondheidsbevordering
SportFriends is betrokken bij diverse projecten gericht op gezondheidsbevordering in de gemeente Tiel. Projecten die hier onder vallen:

 • Fit in Tiel
 • Lekker Bewegen in Tiel
 • RSG Lingecollege Praktijkonderwijs

Fit in Tiel is een samenwerking met het Eerste Lijncentrum Tiel. Mensen die vanuit huisartsen/fysiotherapeuten het advies krijgen om structureel te sporten- en bewegen, komen op intake, zodat er uiteindelijk gezocht kan worden naar passend sport- en beweegaanbod. Persoonsgegevens die verzameld worden om een goede doorverwijzing te realiseren zijn:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Medische achtergrond
 • Sport- en beweegachtergrond
 • Beschikbare budget

Deze gegevens worden 1 jaar bewaard.

Lekker Bewegen in Tiel is een samenwerking met Tiel aan de Gezonde Zijde. SportFriends verzorgt de sportactiviteiten hiervoor. De persoonsgegevens die door Tiel aan de Gezonde Zijde worden overgedragen aan SportFriends zijn namen + telefoonnummers van de deelnemers. Deze gegevens worden 1 jaar bewaard.

Voor het RSG Lingecollege verzorgt SportFriends pauzeactiviteiten, keuzevak en naschoolse lessen. De inschrijvingen worden via school geregeld. Middels afspraken met school krijgt SportFriends inzicht in de naam van de deelnemers en de klas. Deze gegevens worden 1 jaar bewaard.

Brede scholen
SportFriends coördineert de Brede School in Culemborg en in Tiel (Oost). Dit zijn netwerkverbanden met lokale samenwerkingspartners die lessen verzorgen voor de brede school (zowel binnen- als naschools). Om de diensten van de Brede School uit te kunnen voeren, worden voor de naschoolse activiteiten persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en verstrekt aan de samenwerkingspartners die het aanbod verzorgen. Deze gegevens worden gedurende de gehele loopbaan op de basisschool (8 jaar) bewaard, tenzij kinderen een heel schooljaar niet hebben deelgenomen aan de activiteiten van de brede school. Dan worden de gegevens verwijderd. Er wordt toestemming gevraagd middels het inschrijfformulier.

De gegevens die er verzameld worden:

 • NAW- gegevens
 • Telefoonnummer
 • 2e telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School
 • Groep
 • Wel of geen bijzonderheden (bv medicijngebruik; zodat er gehandeld kan worden in geval van nood)
 • Wel of niet zelfstandig naar huis
 • Toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en films

Maatschappelijke stages
Voor het RSG Lingecollege, locatie Teisterbantlaan, coördineert SportFriends de maatschappelijke stages. Daarbij zorgt zij voor een samenwerking met diverse bedrijven/stageplekken en zorgt zij ervoor dat leerlingen een passende stage vinden. De stagemakelaar van SportFriends begeleidt de leerlingen in het proces van het vinden en uiteindelijk uitvoeren van een stage.

Om de inschrijvingen voor de diverse stageplaatsen goed te verwerken, krijgt de stagemakelaar toegang tot de volgende persoonsgegevens van de leerlingen:

 • Voor- en achternaam
 • Leerlingennummer
 • Klas
 • Mentor
 • E-mailadres (vanuit school)
 • Telefoonnummer leerling of ouder/verzorger

Deze persoonsgegevens worden twee schooljaren bewaard, gezien de leerlingen twee jaar de tijd hebben om hun maatschappelijke stage af te ronden. Het RSG Lingecollege heeft een overeenkomst met ouders voor het verwerken van persoonsgegevens. Voor SportFriends is het een noodzakelijk belang om inzicht te hebben in deze gegevens om de leerlingen op een goede manier te begeleiden tijdens hun maatschappelijke stage.

Website SportFriends

Hier leest u welke persoonsgegeven wij bewaren via de website www.sportfriends.nl en waarom wij dat doen.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media
Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we uw data bewaren
Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u heeft over uw data
Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Vragen persoonsgegevens

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u uw verzoek via e-mail indienen bij informatie@sportfriends.nl.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop SportFriends uw persoonsgegevens bewaard/gebruikt dan kunt u bezwaar maken door contact op te nemen met autoriteitspersoonsgegevens: 088 – 1805 250