Een concept Brede School is een netwerk van onder meer basisscholen, sportverenigingen, culturele – en welzijnsorganisaties, voortgezet onderwijs en de gemeente.

Al deze partijen werken samen om kinderen hun interesses en talenten te laten ontdekken binnen en buiten de school.

Wij verzorgen het hele traject, van ontwikkeling tot begeleiding van de Brede School. Daarbij kunnen we ook de uitvoering op ons nemen, bijvoorbeeld door sportdocenten in te zetten.

De huidige landelijke ontwikkelingen rond integrale kindcentra (IKC) passen wij op eigen en vooruitstrevende wijze toe op de lokale situatie. Dit vanuit de gezamenlijke visie van de partners.

Afstemmen van belangen

Wij brengen de verschillende partijen samen. Ieder met zijn eigen cultuur en doelstellingen. Wij zorgen voor een gemeenschappelijke visie en een harmonieuze samenwerking. Hierdoor ontstaat een sterke combinatie van onderwijs met sport-, kunst-, cultuur- en natuur/milieueducatie- en zorgactiviteiten. Een optimale educatieve en maatschappelijke vorming van kinderen is het uiteindelijke doel.

Netwerk Brede School coördineren

Na de start van de Brede School moet er aandacht zijn voor continuïteit en verdere ontwikkeling.  Wij zijn het aanspreekpunt voor alle deelnemende partijen. Wij zorgen ervoor dat iedereen weet wat er speelt en dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Belangrijk, want het succes van de Brede School is mede afhankelijk van een goede organisatie.

De coördinator Brede School:
•    onderhoudt contacten met scholen
•    onderhoudt contacten met deelnemende partners
•    coördineert de ontwikkeling van leerlijnen
•    maakt planningen voor het schooljaar
•    coördineert de informatievoorziening naar zowel kinderen als de deelnemende partijen.

Het starten met een Brede School is een complexe uitdaging die wij graag op ons nemen.
•    Wie heb je nodig?
•    Hoe krijg je alle verschillende partijen bij elkaar?
•    Welke bijdrage kunnen zij leveren?
•    Hoe leg je een stevig fundament voor een succesvolle samenwerking?

Thuis in sterk krachtenveld

Onze kracht ligt in het samenbrengen van partijen met heel verschillende achtergronden. Hierbij zorgen wij ervoor dat er een gezamenlijke visie ontstaat. En van daaruit durven we persoonlijk, creatief en zakelijk te handelen. De inhoud van de Brede School is altijd ons vertrekpunt. Wij kijken naar wat het kind nodig heeft, wat zijn passie en talent is. Kortom, het kind staat centraal.

Een Brede School in uw gemeente?

Wij denken graag met u mee en helpen bij de opzet en realisatie van een Brede School. Bel ons gerust voor meer informatie.