Maatschappelijke stage: de andere manier van leren

Eén van de grootste knelpunten in het hedendaagse voortgezet onderwijs is de afname van het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen. Tijdens de maatschappelijke stage leveren scholieren een actieve bijdrage aan de samenleving. Hierdoor raken ze meer betrokken bij de maatschappij.

Maatschappelijke stage ontwikkelen en coördineren

Het organiseren van de maatschappelijke stage is voor veel middelbare scholen een hele onderneming. Het zoeken van stageplaatsen, het afstemmen van vraag- en aanbod, het contact onderhouden met leerling, ouders en stageverleners.
Wij nemen de deelnemende partijen alles uit handen rondom de organisatie van de maatschappelijke stage. Onze coördinator verzorgt het hele traject, van ontwikkeling tot uiteindelijke organisatie van de maatschappelijke stage.

Buitenschools leren

Wij verbinden de school nadrukkelijk met haar omgeving. De leerlingen gaan aan de slag bij bedrijven en organisaties in de buurt waar ze vanuit hun eigen passie en talenten nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen. Hiermee bevordert de maatschappelijke stage niet alleen de burgerschapsvorming maar ook het buitenschools leren.
Als onafhankelijk adviesbureau zijn wij in staat om partijen met heel verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. En dat niet alleen, wij zorgen er ook voor dat zij goed blijven samenwerken.

Maatschappelijke stage in uw gemeente?

Wij denken graag met u mee en helpen bij de opzet en organisatie van maatschappelijke stages. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.