Toegang tot en gebruik van de SportFriends website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden beheersen de SportFriends website (www.sportfriends.nl) en alle andere websites van SportFriends BV die door middel van links aan de SportFriends website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de SportFriends website stem je in met deze voorwaarden.

De SportFriends website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot SportFriends BV en diensten en producten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de SportFriends website bekende gegevens. SportFriends BV kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch kan SportFriends BV instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. SportFriends BV kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de SportFriends website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. SportFriends BV behoudt zich het recht voor om de SportFriends website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beĆ«indigen.

Aansprakelijkheid
SportFriends BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de SportFriends website.

Links
De SportFriends website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan SportFriends BV evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele Eigendom
SportFriends BV of haar licentiegevers zijn eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciƫle toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacy bescherming
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de SportFriends website gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een of meer databases. SportFriends respecteert uw privacy en zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de SportFriends BV databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma’s waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.

De SportFriends website zal de door uw aangeleverde persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de SportFriends website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld. Om SportFriends BV in staat te stellen de SportFriends website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de SportFriends website gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Toepasselijk recht
De Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook is Nederlands recht van toepassing op de SportFriends website.

Auteursrecht
SportFriends BV behoudt het recht, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. SportFriends BV behoudt zich tevens het recht voor, tenzij anders is overeengekomen met de auteur, artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Een bezoek(st)er van sportfriends.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in SportFriends opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SportFriends BV (ook niet via een eigen netwerk).